Gyöngyösi Sár-hegy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gyöngyösi Sár-hegy
Terület kódja
HUBN20046
Kiterjedés (ha)
352.68ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • leégés

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 300 - 300 egyed B
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1000 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 5000 - 5000 egyed C
Sztyeplepke Catopta thrips 100 - 100 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 50 - 50 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 - 1000 egyed D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax 100 - 1000 egyed D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 100 - 100 egyed C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 100 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 10 - 10 egyed D
Ráncos gyászbogár Probaticus subrugosus - A
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 10,58 3
6190 pannon sziklagyepek 1,76 0,5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 141,07 40
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,53 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 3,53 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 0,04 0,01
91H0 pannon molyhos tölgyesek 17,63 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 17,63 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyösi Sár-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20046 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.