Mátra északi letörése

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Mátra északi letörése
Terület kódja
HUBN20047
Kiterjedés (ha)
780.06ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések) 
  • nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 0 - 20 egyed D
Gyászcincér Morimus funereus - D
Remetebogár Osmoderma eremita - D
Havasi cincér Rosalia alpina 1000 - 1000 egyed C
Sárgahasú unka Bombina variegata 100 - 1000 egyed C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 5 - 10 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 10 - 20 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 20 - 20 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 4,67 0,5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 4,22 0,5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 4,5 1
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,08 0,01
9130 szubmontán és montán bükkösök 655,91 84,2
9150 sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők 4,01 0,5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 28,23 4,3
6190 pannon sziklagyepek 0,02 0,1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3,42 0,4
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,08 0,1
9110 mészkerülő bükkösök 1,3 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,01 0,1
6440 ártéri mocsárrétek 0,15 0,1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 29,06 3,5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 12,33 1,6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mátra északi letörése. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20047 Letöltés dátuma: 2023-06-09
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.