Mátrabérc - fallóskúti-rétek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Mátrabérc - fallóskúti-rétek
Terület kódja
HUBN20049
Kiterjedés (ha)
1 506.88ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • kaszálás felhagyása, hiánya
  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
  • vadászat, nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • természetes fajösszetétel változás, szukcesszió
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 35 - 35 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1600 - 1600 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 2300 - 2300 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Havasi cincér Rosalia alpina 500 - 1000 egyed C
Sárgahasú unka Bombina variegata 50 - 50 egyed D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 1 egyed D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 5 - 5 egyed D
Tavi denevér Myotis dasycneme 20 - 20 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 10 - 10 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 egyed D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 100 - 250 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6230 szőrfűgyepek 0,14 1,2
9130 szubmontán és montán bükkösök 649,6 43,1
6190 pannon sziklagyepek 2,62 0,2
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 3,18 0,2
6510 üde magas füvű kaszálórétek 9,62 0,01
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 27,59 1,8
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 21,21 1,5
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23,68 1,6
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,02 0,1
8310 nem látogatható barlangok 0,1
9110 mészkerülő bükkösök 2,12 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3,5 1
6440 ártéri mocsárrétek 0,44 0,1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 389,27 25,8
91H0 pannon molyhos tölgyesek 50,7 3,4
91M0 pannon cseres-tölgyesek 135,75 3,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mátrabérc - fallóskúti-rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20049 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.