Gyöngyöspatai Havas

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gyöngyöspatai Havas
Terület kódja
HUBN20050
Kiterjedés (ha)
324.62ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • vadászat, vad károkozása (túltartott vadállomány)

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 50 - 50 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 50 - 50 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 200 - 300 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Anker-araszoló Erannis ankeraria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 egyed D
Ráncos gyászbogár Probaticus subrugosus - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 2,21 0,7
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 4,25 1,3
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1,55 1,8
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,25 0,2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0,31 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,07 0,02
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 13,23 5,5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 103,4 31
91M0 pannon cseres-tölgyesek 169,01 51,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gyöngyöspatai Havas. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20050 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.