Nyugat-Mátra

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Mátra
Terület kódja
HUBN20051
Kiterjedés (ha)
1 498.55ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Veszélyeztető tényezők 

  • erdőgazdálkodás (általában)
  • lábonálló és/vagy elfekvő holt faanyag eltávolítása
  • nevelővágások (tisztítások és gyérítések)
  • nagyvad károkozása (túltartott vadállomány)
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte
  • természetes fajösszetétel változás, szukcesszió
  • abiotikus viszonyokban a klímaváltozás hatására bekövetkező változások

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 300 egyed C
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 10500 - 10500 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 500 - 500 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 1000 - 1000 egyed C
Anker-araszoló Erannis ankeraria 1000 - 1000 egyed B
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 500 - 500 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 30 - 30 egyed D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 20 - 20 egyed D
Közönséges hiúz Lynx lynx 1 - 1 egyed D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 5 - 5 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 44,96 3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 119,88 8
6430 üde-nedves magaskórósok 7,49 0,5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 0,75 0,05
9110 mészkerülő bükkösök 7,49 0,5
9130 szubmontán és montán bükkösök 74,93 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 7,49 0,5
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,5 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 14,99 1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 374,64 25
91H0 pannon molyhos tölgyesek 149,86 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 524,49 35

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Mátra. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20051 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.