Szentkúti Meszes-tető

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szentkúti Meszes-tető
Terület kódja
HUBN20055
Kiterjedés (ha)
892.60ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 50 - 50 egyed D
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 100 - 100 egyed C
Díszes légivadász Coenagrion ornatum 50 - 50 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 50 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 100 - 1000 egyed D
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 500 - 500 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 20 - 20 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Kereknyergű patkósdenevér Rhinolophus euryale 10 - 100 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 24,25 3
9130 szubmontán és montán bükkösök 141,03 5
6190 pannon sziklagyepek 2,11 1
6430 üde-nedves magaskórósok 0,13
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 49,82
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 5,04 6
6440 ártéri mocsárrétek 0,09
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 32,98 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 56,48 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 425,51 45

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szentkúti Meszes-tető. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20055 Letöltés dátuma: 2021-02-28
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.