Tepke

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tepke
Terület kódja
HUBN20056
Kiterjedés (ha)
2 422.69ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 100 - 100 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 10000 - 100000 egyed B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 500 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 100 - 100 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 500 - 500 egyed C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 50 egyed D
Álolaszsáska Paracaloptenus caloptenoides 100 - 100 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 80 - 80 egyed D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 24,23 1
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 193,82 8
9130 szubmontán és montán bükkösök 72,68 3
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 12,11 0,5
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 12,11 0,5
6430 üde-nedves magaskórósok 24,23 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 24,23 1
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 0,05 0,002
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 2,42 0,1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 24,23 1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 121,13 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 12,11 0,5
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 242,27 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 0,0048 0,0002
91M0 pannon cseres-tölgyesek 969,08 40

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tepke. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20056 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.