Bézma

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bézma
Terület kódja
HUBN20057
Kiterjedés (ha)
832.32ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
piros kígyószisz Echium maculatum 410 - 410 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 3000 - 3000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 500 - 500 egyed C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 100 - 100 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 500 - 500 egyed C
Magyar tarsza Isophya costata - C
Kék pattanó Limoniscus violaceus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 2000 - 2000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 100 - 100 egyed D
Vágó csík Cobitis elongatoides 500 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 200 - 200 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 100 egyed D
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 egyed D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 16,65 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 41,62 5
6430 üde-nedves magaskórósok 4,16 0,5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 8,32 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,83 0,1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 66,59 8
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,83 0,1
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 124,85 15
91H0 pannon molyhos tölgyesek 166,46 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 374,54 45

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bézma. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20057 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.