Szandai Várhegy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szandai Várhegy
Terület kódja
HUBN20059
Kiterjedés (ha)
33.70ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 50 egyed D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria 100 - 100 egyed D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 200 - 200 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6190 pannon sziklagyepek 0,31 2
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,01 2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,76
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,04
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 0,31 5
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2,41 10
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 5,59 10
91H0 pannon molyhos tölgyesek 4 5
91M0 pannon cseres-tölgyesek 20,08 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szandai Várhegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20059 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.