Középső-Ipoly-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Középső-Ipoly-völgy
Terület kódja
HUBN20062
Kiterjedés (ha)
1 679.02ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 1000 - 1000 egyed C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 100 - 1000 egyed C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 10000 - 500000 egyed C
Tompa folyamkagyló Unio crassus 1 - 4000000 egyed C
Balin Aspius aspius 1000 - 1000 egyed C
Petényi márna Barbus petenyi - D
Vágó csík Cobitis elongatoides 10000 - 50000 egyed C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 500 - 5000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 500 - 500 egyed C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - D
Német bucó Zingel streber - D
Magyar bucó Zingel zingel 400 - 800 egyed D
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 100000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis 10 - 10 egyed D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra 25 - 25 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 55 - 55 egyed D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,8 0,1
6440 ártéri mocsárrétek 1288 74
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 36,7 3,2
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1,5 0,1
6260 pannon homoki gyepek 2,4
6430 üde-nedves magaskórósok 17,4
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,81 0,2

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Középső-Ipoly-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20062 Letöltés dátuma: 2022-05-18
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.