Salgó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Salgó
Terület kódja
HUBN20064
Kiterjedés (ha)
139.20ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 5 - 5 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 50 - 50 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 50 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii 100 - 1000 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 100 - 100 egyed D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 20 - 20 egyed D
Havasi cincér Rosalia alpina 100 - 100 egyed D
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior 1000 - 1000 egyed C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 10 - 10 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 60 - 60 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 40 - 40 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 10 - 10 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6420 0,3
6190 pannon sziklagyepek 0,55 5
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 0,07 0,1
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 5,5
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,15 1
6150 havasi és boreális szilikátgyepek 0,72
9130 szubmontán és montán bükkösök 52,48 25
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2,21 3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 10,94 30
91M0 pannon cseres-tölgyesek 13,25 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Salgó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20064 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.