Gortva-völgy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gortva-völgy
Terület kódja
HUBN20065
Kiterjedés (ha)
155.33ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 50 - 50 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna 50 - 50 egyed D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis 100 - 100 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus 1000 - 1000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 20 - 20 egyed D
Havasi cincér Rosalia alpina 500 - 500 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 2000 - 2000 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 50 egyed D
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 1,5 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 0,37
9130 szubmontán és montán bükkösök 56,54 30
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 0,34
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 73,49 25
91M0 pannon cseres-tölgyesek 4,61 25

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gortva-völgy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20065 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.