Sajómercsei Körtvélyes-dűlő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
Terület kódja
HUBN20068
Kiterjedés (ha)
196.58ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 150 - 150 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo 10 - 100 egyed D
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis 200 - 200 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum - D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 20 - 30 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 82,9 70
6430 üde-nedves magaskórósok 9,83 5
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1,21
6440 ártéri mocsárrétek 1,56
6510 üde magas füvű kaszálórétek 1,1
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 0,1 10
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 3,7
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 1,27 1
91H0 pannon molyhos tölgyesek 0,62 1
91M0 pannon cseres-tölgyesek 19,4 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Sajómercsei Körtvélyes-dűlő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20068 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.