Kesznyéteni Sajó-öböl

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kesznyéteni Sajó-öböl
Terület kódja
HUBN20069
Kiterjedés (ha)
4 729.32ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 100 - 100 egyed D
Janka-tarsóka Thlaspi jankae 135 - 135 egyed D
Nagy szikibagoly Gortyna borelii lunata 500 - 500 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 5000 - 5000 egyed C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius 1000 - 1000 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides 1000 - 1000 egyed C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis 1000 - 1000 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 1000 egyed C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus 500 - 500 egyed D
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - D
Törpecsík Sabanejewia aurata 1000 - 1000 egyed C
Német bucó Zingel streber - D
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vöröshasú unka Bombina bombina 10000 - 10000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra 2 - 2 egyed D
Közönséges denevér Myotis myotis 5 - 5 egyed D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 5 - 5 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 472,93 10
3160 láptavak és hínárnövényzetük 23,65 0,5
6440 ártéri mocsárrétek 1418,8 30
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 23,65 0,5
6250 pannon löszsztyeppek 47,29 1
1530 pannon szikesek 94,59 2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 47,29 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kesznyéteni Sajó-öböl. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20069 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.