Bodrogzug és Bodrog hullámtere

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Bodrogzug és Bodrog hullámtere
Terület kódja
HUBN20071
Kiterjedés (ha)
7 371.56ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
készítés alatt

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Apró fillércsiga Anisus vorticulus - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - B
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - B
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 egyed D
Tavi denevér Myotis dasycneme 300 - 500 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus 300 - 400 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 250 - 250 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 368,58 5
3160 láptavak és hínárnövényzetük 73,72 1
6440 ártéri mocsárrétek 1842,89 25
6510 üde magas füvű kaszálórétek 516,01 7
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,73 0,01
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 221,15 3
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 36,86 0,5
91F0 keményfás ligeterdők 36,86 0,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Bodrogzug és Bodrog hullámtere. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20071 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.