Tokaji Kopasz-hegy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tokaji Kopasz-hegy
Terület kódja
HUBN20072
Kiterjedés (ha)
350.77ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
készítés alatt

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 294 - 294 egyed C
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. hungarica 25 - 25 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 1000 - 1000 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Tavi denevér Myotis dasycneme 50 - 50 egyed D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 500 - 500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 52,62 15
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10,52 3
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 10,52 3
6250 pannon löszsztyeppek 1,75 0,5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 0,7 0,2
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 69,57 6
91H0 pannon molyhos tölgyesek 17,54 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tokaji Kopasz-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20072 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.