Long-erdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Long-erdő
Terület kódja
HUBN20081
Kiterjedés (ha)
3 159.72ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Lápi szitakötő Leucorrhinia pectoralis - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - D
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Tavi denevér Myotis dasycneme - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 367
6440 ártéri mocsárrétek 524,7
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 94,79
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 3,16 0,1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 157,99 5
91F0 keményfás ligeterdők 298,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Long-erdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20081 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.