Központi-Zempléni-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Központi-Zempléni-hegység
Terület kódja
HUBN20084
Kiterjedés (ha)
8 665.78ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 90 - 90 egyed A
Zöld seprőmoha Dicranum viride - D
piros kígyószisz Echium maculatum 100 - 110 egyed D
Sűrű csetkáka Eleocharis carniolica 7070 - 7070 egyed D
Magyar nőszirom Iris aphylla ssp. Hungarica 3800 - 3800 egyed C
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 18000 - 18000 egyed C
Kárpáti vízifutrinka Carabus variolosus - A
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Csíkos medvelepke Euplagia quadripunctaria - D
Štys-tarsza Isophya stysi - C
Dobozi pikkelyescsiga Kovacsia kovacsi - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Gyászcincér Morimus funereus - D
Erdélyi avarszöcske Pholidoptera transsylvanica - B
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Petényi márna Barbus petenyi - C
Ingola Eudontomyzon spp. - A
Sárgahasú unka Bombina variegata - B
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 700 - 700 egyed C
Szürke farkas Canis lupus - B
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Közönséges hiúz Lynx lynx - B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 500 - 600 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 3000 - 3000 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 1000 - 1000 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 100 - 100 egyed D
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1500 - 1500 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 43,33 0,5
4030 csarabosok és törpecserjés mészkerülő szegélyek 8,67 0,1
6230 szőrfűgyepek 8,67 0,1
6410 kékperjés láprétek 8,67 0,1
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 43,33 0,5
7140 tőzegmohás lápok és forráslápok 8,67 0,1
9110 mészkerülő bükkösök 433,29 5
5130 dombvidéki száraz borókás cserjések 8,67 0,1
6190 pannon sziklagyepek 8,67 0,1
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 8,67 0,1
6430 üde-nedves magaskórósok 8,67 0,1
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 8,67 0,1
8310 nem látogatható barlangok 0,1
9130 szubmontán és montán bükkösök 5199,47 60
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 25,997 0,3
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 866,58 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1733,16 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Központi-Zempléni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20084 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.