Északi-Zempléni-hegység

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Északi-Zempléni-hegység
Terület kódja
HUBN20085
Kiterjedés (ha)
1 853.98ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia 54 - 54 egyed A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 300 egyed D
Kárpáti vízifutrinka Carabus variolosus - C
Zempléni futrinka Carabus zawadszkii - B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Štys-tarsza Isophya stysi - A
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Eurázsiai rétisáska Stenobothrus eurasius - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Szürke farkas Canis lupus 0 - 5 egyed A
Közönséges hiúz Lynx lynx - B
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 300 - 300 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros 1000 - 1000 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 46,94
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 165,68
6510 üde magas füvű kaszálórétek 32 5
6520 veres csenkeszes rétek és sovány gyepek 32 5
8150 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,85 0,1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,33 0,1
6230 szőrfűgyepek 1,85 0,1
8230 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,5 0,2
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 0,19 0,01
6190 pannon sziklagyepek 1,01
6430 üde-nedves magaskórósok 2,57 0,01
9110 mészkerülő bükkösök 3,57 2
9130 szubmontán és montán bükkösök 818,1 65
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 2,63
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 90,88 6
91H0 pannon molyhos tölgyesek 41,04
91M0 pannon cseres-tölgyesek 371,26 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Északi-Zempléni-hegység. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn20085 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.