Tiszaújvárosi ártéri erdők

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tiszaújvárosi ártéri erdők
Terület kódja
HUBN22096
Kiterjedés (ha)
188.48ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vöröshasú unka Bombina bombina 50 - 500 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 41,05 27
6440 ártéri mocsárrétek 2,6 13
91F0 keményfás ligeterdők 27,97
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 1,5 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tiszaújvárosi ártéri erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubn22096 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.