Pacsmagi-tavak

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Pacsmagi-tavak
Terület kódja
HUDD10006
Kiterjedés (ha)
439.35ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Pacsmagi-tavak a Koppány-folyón létrehozott mesterséges halastórendszer. A tavakat nádas és magassásos élőhelyek borítják, partjukon pedig nedves rétek, kissé tvolabb lombhullató erők találhatók. A tórendszer 7 tóból áll. Nádasai és magassásosai kíváló fészkelőhelyet nyújtanak egyes gémféléknek és énekesmadaraknak.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Nagy kócsag (Egretta alba), Kis kócsag (Egretta garzetta), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Vörös gém (Ardea purpurea), Haris (Crex crex).

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Fő célkitűzések: A vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. Az értékes nedves rétek megőrzése, valamint az ott élő, védett vagy ritka madárfajok életfeltételeinek biztosítása, állományuk és populációik életképességének növelése. A terület élőhelyi mozaikosságának fenntartása.

További célok és célkitűzések: A természeti értékek felmérése, nyilvántartása, a populációkban, élőhelyekben létrejövő változások nyomon követése, monitorozása és értékelése a jövőbeli kezelési és területhasználati módok minél helyesebb meghatározásához, kiemelt figyelemmel a terület jelölő és egyéb közösségi jelentőségű fajaira és élőhelyeire. A természetvédelmi beavatkozások céljainak és eredményeinek társadalmi bemutatása, elfogadtatása, a természeti és táji értékek széleskörű megismertetése, az ökoturisztikai lehetőségek bővítése, a környezettudatos gondolkodás és a természetvédelmi szemlélet kialakítása, fejlesztése. A nem természetvédelmi célú beruházások visszaszorítása a védett területen, a természetvédelmi kezelési tervben foglalt korlátozásoknak megfelelően. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 2 - 3 pár C
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 30 - 50 pár C
Jégmadár Alcedo atthis 3 - 5 pár D
Vörös gém Ardea purpurea 3 - 5 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 60 - 80 pár B
Bölömbika Botaurus stellaris 3 - 5 pár C
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
Lappantyú Caprimulgus europaeus - D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 10 - 60 egyed C
Kormos szerkő Chlidonias niger 100 - 500 egyed B
Fekete gólya Ciconia nigra 10 - 40 egyed C
Barna rétihéja Circus aeruginosus 10 - 12 pár C
Haris Crex crex 1 - 3 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 2 - 3 pár D
Nagy kócsag Egretta alba 15 - 20 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 200 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 20 - 100 egyed B
Kis kócsag Egretta garzetta 25 - 30 pár B
Rétisas Haliaeetus albicilla 10 - 15 egyed C
Törpegém Ixobrychus minutus 30 - 35 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Tövisszúró gébics Lanius collurio - D
Barna kánya Milvus migrans - D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 60 - 70 pár B
Halászsas Pandion haliaetus 4 - 6 egyed C
Kis vízicsibe Porzana parva 10 - 20 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 5 - 7 pár C
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 8 - 12 pár D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 50 - 70 egyed D


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pacsmagi-tavak. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd10006 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.