Szársomlyó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Szársomlyó
Terület kódja
HUDD20006
Kiterjedés (ha)
270.03ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Magyar méreggyilok Vincetoxicum pannonicum 100 - 200 egyed B
Szarvas álganéjtúró Bolbelasmus unicornis - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Villányi télibagoly Polymixis rufocincta isolata - A
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 200 - 200 egyed B
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 150 - 150 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme - D
Közönséges denevér Myotis myotis 50 - 50 egyed D
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 200 - 200 egyed B
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 54,01 20
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 2,7 1
6190 pannon sziklagyepek 5,4 2
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 54,01 20
91H0 pannon molyhos tölgyesek 27 10
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 40,5 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 13,5 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Szársomlyó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20006 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.