Kelet-Dráva

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kelet-Dráva
Terület kódja
HUDD20007
Kiterjedés (ha)
6 623.50ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - D
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Garda Pelecus cultratus - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 331,18 5
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 66,24 1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 66,24 1
6440 ártéri mocsárrétek 66,24 1
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 66,24 1
3130 törpekákás iszapnövényzet 1,32 0,02
6510 üde magas füvű kaszálórétek 132,47 2
91F0 keményfás ligeterdők 66,24 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Kelet-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20007 Letöltés dátuma: 2022-10-03
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.