Ormánsági erdők

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ormánsági erdők
Terület kódja
HUDD20008
Kiterjedés (ha)
10 532.05ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 263,3 2,5
3160 láptavak és hínárnövényzetük 2,11 0,02
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 10,53 0,1
6410 kékperjés láprétek 2,11 0,02
6510 üde magas füvű kaszálórétek 63,19 0,6
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 21,06 0,2
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 10,53 0,1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 21,06 0,2
91F0 keményfás ligeterdők 2727,8 25,9
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 5739,97 54,5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Ormánsági erdők. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20008 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.