Geresdi-dombvidék

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Geresdi-dombvidék
Terület kódja
HUDD20012
Kiterjedés (ha)
6 567.40ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 3 - 3 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Magyar tarsza Isophya costata - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges denevér Myotis myotis - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 328,37 5
6430 üde-nedves magaskórósok 65,67 1
9110 mészkerülő bükkösök 65,67 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 65,67 1
6440 ártéri mocsárrétek 197,02 3
91H0 pannon molyhos tölgyesek 131,35 2
91K0 illír bükkösök 656,74 10
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 2298,59 35
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1970,22 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Geresdi-dombvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20012 Letöltés dátuma: 2021-05-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.