Észak-zselici erdőségek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Észak-zselici erdőségek
Terület kódja
HUDD20016
Kiterjedés (ha)
16 248.33ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Keleti mustárlepke Leptidea morsei - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Gyászcincér Morimus funereus - C
Havasi cincér Rosalia alpina - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Sárgahasú unka Bombina variegata - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Közönséges denevér Myotis myotis - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 324,97 2
6430 üde-nedves magaskórósok 162,48 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 162,48 1
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 162,48 1
91F0 keményfás ligeterdők 162,48 1
91K0 illír bükkösök 8124,17 50
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 3249,67 20
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1624,83 10

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Észak-zselici erdőségek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20016 Letöltés dátuma: 2021-10-22
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.