Kisszékelyi-dombság

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Kisszékelyi-dombság
Terület kódja
HUDD20029
Kiterjedés (ha)
2 979.07ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Ürge Spermophilus citellus 200 - 200 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 14,9 0,5
6250 pannon löszsztyeppek 137,04 4,6
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 29,79 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 11,92 0,4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 89,37 3
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 29,79 1
91K0 illír bükkösök 29,79 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 446,86 15
91M0 pannon cseres-tölgyesek 1668,28 56

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Kisszékelyi-dombság. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20029 Letöltés dátuma: 2021-09-17
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.