Mecsek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Mecsek
Terület kódja
HUDD20030
Kiterjedés (ha)
26 181.17ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Bíboros sallangvirág Himantoglossum caprinum 1 - 50 egyed B
Fénylő zsoltina Klasea lycopifolia 150 - 150 egyed C
Bánáti bazsarózsa Paeonia officinalis ssp. banatica 35000 - 65000 egyed A
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 300 - 800 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Ritka hegyiszitakötő Cordulegaster heros - A
Anker-araszoló Erannis ankeraria - D
Sárga gyapjasszövő Eriogaster catax - C
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna - D
Magyar tarsza Isophya costata 10000 - 10000 egyed A
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Gyászcincér Morimus funereus - C
Magyar vakcsiga Paladilhia hungarica - A
Atracélcincér Pilemia tigrina - B
Havasi cincér Rosalia alpina - C
Harántfogú törpecsiga Vertigo angustior - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Sárgahasú unka Bombina variegata - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 300 - 300 egyed C
Hosszúszárnyú denevér Miniopterus schreibersii 800 - 800 egyed B
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 1500 - 1500 egyed C
Hegyesorrú denevér Myotis blythii 100 - 100 egyed C
Tavi denevér Myotis dasycneme 20 - 20 egyed C
Csonkafülű denevér Myotis emarginatus - C
Közönséges denevér Myotis myotis 500 - 500 egyed C
Nagy patkósdenevér Rhinolophus ferrumequinum 300 - 300 egyed C
Kis patkósdenevér Rhinolophus hipposideros - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 261,81 1
40A0 kontinentális sziklai- és sztyeppcserjések 261,81 1
6110 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 1,31 0,005
6190 pannon sziklagyepek 261,81 1
6430 üde-nedves magaskórósok 261,81 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 261,81 1
7220 mésztufás vagy mészkiválásos források 261,81 1
8210 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 261,81 1
8220 sziklahasadékok, -falak és törmeléklejtők növényzete 13,09 0,05
8310 nem látogatható barlangok 1
9110 mészkerülő bükkösök 130,91 0,5
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 523,62 2
9180 törmeléklejtő- és szurdokerdők 1047,25 4
91H0 pannon molyhos tölgyesek 1047,25 4
91K0 illír bükkösök 5236,23 20
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 6545,29 25
91M0 pannon cseres-tölgyesek 5236,23 20

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mecsek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20030 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.