Gemenc

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Gemenc
Terület kódja
HUDD20032
Kiterjedés (ha)
20 704.09ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kúszó zeller Apium repens 10 - 150 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Ingola Eudontomyzon spp. - B
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Garda Pelecus cultratus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Lápi póc Umbra krameri - B
Német bucó Zingel streber - D
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber 40 - 40 egyed A
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 3105,61 15
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 1449,29 7
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 207,04 1
6510 üde magas füvű kaszálórétek 621,12 3
3130 törpekákás iszapnövényzet 10,35 0,05
6440 ártéri mocsárrétek 1035,2 5
91F0 keményfás ligeterdők 3105,61 15

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Gemenc. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20032 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.