Pogány-völgyi rétek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Pogány-völgyi rétek
Terület kódja
HUDD20035
Kiterjedés (ha)
1 987.10ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Közönséges vidra Lutra lutra 4 - 4 egyed D
Északi pocok Microtus oeconomus mehelyi - B


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 54
6410 kékperjés láprétek 0,85
7210 télisásosok 329
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 54
3160 láptavak és hínárnövényzetük 4,8
6440 ártéri mocsárrétek 63,6
91F0 keményfás ligeterdők 4,96

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Pogány-völgyi rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20035 Letöltés dátuma: 2023-06-09
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.