Ordacsehi berek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ordacsehi berek
Terület kódja
HUDD20036
Kiterjedés (ha)
749.10ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 500 - 500 egyed D
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - D
Lápi póc Umbra krameri - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 300 egyed D
Közönséges vidra Lutra lutra 6 - 6 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 19,4
3160 láptavak és hínárnövényzetük 26,3
7210 télisásosok 280
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 42
6440 ártéri mocsárrétek 19

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Ordacsehi berek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20036 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.