Tengelici homokvidék

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tengelici homokvidék
Terület kódja
HUDD20040
Kiterjedés (ha)
5 788.12ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 50 - 100 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus - C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - D
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - D
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii - D
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 46,3 0,8
6260 pannon homoki gyepek 468,84 8,1
6410 kékperjés láprétek 196,8 3,4
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 98,4 1,7
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 4,65 0,08
91G0 pannon gyertyános-tölgyesek 40,52 0,7
91I0 euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 196,8 3,4

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Tengelici homokvidék. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20040 Letöltés dátuma: 2022-08-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.