Boronka-melléke

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Boronka-melléke
Terület kódja
HUDD20044
Kiterjedés (ha)
11 491.39ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Aldrovanda Aldrovanda vesiculosa - B
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - D
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Kerekvállú állasbogár Rhysodes sulcatus - B
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 200 - 300 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 30 - 30 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 574,57 5
91F0 keményfás ligeterdők 1149,14 10
6440 ártéri mocsárrétek 574,57 5
2340 ezüstperjés homoki gyepek 11,49 0,1
3160 láptavak és hínárnövényzetük 114,91 1
6410 kékperjés láprétek 114,91 1
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 1149,14 10
91M0 pannon cseres-tölgyesek 574,57 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Boronka-melléke. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20044 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.