Béda-Karapancsa

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Béda-Karapancsa
Terület kódja
HUDD20045
Kiterjedés (ha)
10 797.61ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Négylevelű mételyfű Marsilea quadrifolia 1400 - 1400 egyed C
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - D
Díszes tarkalepke Euphydryas maturna - D
Széles tavicsíkbogár Graphoderus bilineatus - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Remetebogár Osmoderma eremita - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - D
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Lápi póc Umbra krameri - D
Magyar bucó Zingel zingel - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus - C
Eurázsiai hód Castor fiber - D
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Tavi denevér Myotis dasycneme - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 755,83 7
3130 törpekákás iszapnövényzet 2,16 0,02
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 539,88 5
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 107,98 1
6440 ártéri mocsárrétek 539,88 5
91F0 keményfás ligeterdők 3239,28 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Béda-Karapancsa. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20045 Letöltés dátuma: 2023-03-30
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.