Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek
Terület kódja
HUDD20052
Kiterjedés (ha)
1 414.36ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - D
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 282,87 20
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 25,46 1,8
6410 kékperjés láprétek 22,63 1,6
6510 üde magas füvű kaszálórétek 294,19 20,8
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 29,7 2,1
91F0 keményfás ligeterdők 60,82 4,3
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 4,24 0,3
3160 láptavak és hínárnövényzetük 2,83 0,2
91L0 illír gyertyános-tölgyesek 111,73 7,9

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20052 Letöltés dátuma: 2021-12-07
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.