Nyugat-Dráva

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nyugat-Dráva
Terület kódja
HUDD20054
Kiterjedés (ha)
373.84ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia - B
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Botos kölönte Cottus gobio - A
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Homoki küllő Romanogobio kesslerii - C
Felpillantó küllő Romanogobio uranoscopus - C
Leánykoncér Rutilus pigus - B
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 149,54 40
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,19 0,05
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 3,74 1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 18,69 5

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nyugat-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20054 Letöltés dátuma: 2021-06-13
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.