Közép-Dráva

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Közép-Dráva
Terület kódja
HUDD20056
Kiterjedés (ha)
6 274.93ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Piros kígyószisz Euphydryas maturna - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Tompa folyamkagyló Unio crassus - C
Balin Aspius aspius - C
Vágó csík Cobitis elongatoides - C
Botos kölönte Cottus gobio - C
Ingola Eudontomyzon spp. - C
Széles durbincs Gymnocephalus baloni - C
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer - C
Réti csík Misgurnus fossilis - C
Garda Pelecus cultratus - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Halványfoltú küllő Romanogobio albipinnatus - C
Leánykoncér Rutilus pigus - C
Törpecsík Sabanejewia aurata - C
Német bucó Zingel streber - C
Magyar bucó Zingel zingel - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 941,24 15
3260 gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete 62,75 1
3270 ártéri magaskórós pionír növényzet 62,75 1
6430 üde-nedves magaskórósok 62,75 1
6440 ártéri mocsárrétek 376,5 6
91F0 keményfás ligeterdők 3137,47 50
3130 törpekákás iszapnövényzet 0,63 0,01
3150 természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük 376,5 6

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Közép-Dráva. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20056 Letöltés dátuma: 2021-09-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.