Látrányi-puszta

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Látrányi-puszta
Terület kódja
HUDD20058
Kiterjedés (ha)
981.40ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum - D
Díszes légivadász Coenagrion ornatum - C
Skarlátbogár Cucujus cinnaberinus - D
Lápi tarkalepke Euphydryas aurinia - D
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Sötét hangyaboglárka Maculinea nausithous - D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius - C
Hasas törpecsiga Vertigo moulinsiana - C
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Mocsári teknős Emys orbicularis - C
Közönséges vidra Lutra lutra - C
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 8
6260 pannon homoki gyepek 83,7
6410 kékperjés láprétek 20,3
6430 üde-nedves magaskórósok 0,8
6440 ártéri mocsárrétek 20
7210 télisásosok 1,55
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 2,63

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Látrányi-puszta. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20058 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.