Tengelici rétek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tengelici rétek
Terület kódja
HUDD20070
Kiterjedés (ha)
466.35ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 400 - 600 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 1 - 10 egyed D
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Réti csík Misgurnus fossilis - D
Lápi póc Umbra krameri - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 100 - 100 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra - D
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 50 - 50 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis 100 - 100 egyed C
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 23,32 5
6260 pannon homoki gyepek 93,27 20
6440 ártéri mocsárrétek 23,32 5
6510 üde magas füvű kaszálórétek 233,18 50

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tengelici rétek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20070 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.