Dunaszentgyörgyi-láperdő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Dunaszentgyörgyi-láperdő
Terület kódja
HUDD20072
Kiterjedés (ha)
328.03ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 3000 - 5000 egyed B
Nagy hőscincér Cerambyx cerdo - C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus - C
Vöröshasú unka Bombina bombina - D
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - C
Nyugati piszedenevér Barbastella barbastellus 50 - 50 egyed C
Nagyfülű denevér Myotis bechsteinii 50 - 50 egyed C
Közönséges denevér Myotis myotis - D
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 164,02 50
6510 üde magas füvű kaszálórétek 65,61 20
91F0 keményfás ligeterdők 65,61 20
6430 üde-nedves magaskórósok 3,28 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Dunaszentgyörgyi-láperdő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudd20072 Letöltés dátuma: 2022-01-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.