Tatai Öreg-tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tatai Öreg-tó
Terület kódja
HUDI10006
Kiterjedés (ha)
2 623.98ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Az itt telelő népes vadlúdcsapatok (több tízezernyi), sirályok és récék jellemzik ezt a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet (Ramsari terület). A Ferencmajori-halastavak hasonló, kevésbé zavart élőhelyet nyújtanak a vízimadarak tömegeinek. A terület közel két harmada szántóföldi kultúra.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok:

  • Költő fajok: Kis kárókatona (Phalacrocorx pygmeus), Nyári lúd (Anser anser), Bölömbika (Botaurus stellaris), Törpegém (Ixobrychus minutus), Vörös gém (Ardea purpurea), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Küszvágó csér (Sterna hirundo). 
  • Vonuló madárfajok: Kis kárókatona (Phalacrocorx pygmeus), Vetési lúd (Anser fabalis), Nagy lilik (Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Kis lilik (Anser erythropus), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Kis kócsag (Egretta garzetta), Nagy kócsag (Egretta alba), Fekete gólya (Ciconia nigra), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Réti cankó (Tringa glareola), Kormos szerkő (Chlidonias niger), Rétisas (Haliaeetus albicilla). 

A terület kulcsfontosságú eleme a mesterséges tó, amelyet mára teljesen körbevesz Tata városa. A tó még a középkorban, az Által-éren emelt gát segítségével jött létre. Hatalmas, nyílt vízfelületét csak kisebb foltokban szegélyezi nádas. A környező területek szántói kiváló táplálkozóterületet jelentenek az itt telelő ludaknak. A Ferencmajori-halastavak területe egykor lápvidék volt, ma az Észak-Dunántúli régió legnagyobb összefüggő halastó-rendszere. Napjainkban egyre nagyobb mértékben döntenek úgy a madarak, hogy nemcsak átmenetileg használják a területet, de sokan költeni is, telelni is itt maradnak.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: kis kárókatona (Phalacrocorx pygmeus), fekete gólya (Ciconia nigra), vetési lúd (Anser fabalis), kis lilik (Anser erythropus), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), bölömbika (Botaurus stellaris), törpegém (Ixobrychus minutus), gulipán (Recurvirostra avosetta), küszvágó csér (Sterna hirundo), kékbegy (Luscinia svecica), réti sas (Haliaeetus albicilla) A jó állapotú madárélőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Jó természetességű nádasok területi kiterjedésének fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel. Az extenzív halgazdálkodás biztosítása a Tatai Öreg-tavon és a naszályi Ferencmajori-halastavakon. Vízivad vadászat mentességének teljes és részleges fenntartása a Tatai Öreg-tó és a naszályi Ferencmajori- halastavak területén. Külföldi vendégvadászok mellőzése a területen. A környező vadásztársaságok vadászati nyomásának csökkentése védőzóna kialakítással. Natura 2000 területen a vízivad vadászati szezon ne kerüljön meghosszabbításra. Vízi-dísznövény termesztés természetvédelmi szempontból átgondolt és egyeztetett módon történhessen. Változatos földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen energia növényfajok mellőzése. A szántóföldi művelés honos haszonnövényekkel történjen a kijelölt területen. A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása. A rekonstrukciós munkálatok tervezése és megvalósítása során a természetvédelmi szempontok elsődlegességének biztosítása.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: A gyékény nádasok kárára történő térhódításának megakadályozása. Őshonos lebegő és rögzült hínártársulás megtelepítése a Ferencmajori-halastavak területén. A Tatai Öreg-tó esetében magasabb (0 cm körüli értéken) téli üzemi vízszint tartásának kialakítása. A Tatai Öreg-tó környéki fejlesztések (ipari, turisztikai, sport) esetében a zaj- és fényszennyezéssel vagy a tómeder lefoglalásával járó beruházások korlátozása, tiltása. A halevő madarak kárainak mérséklése érdekében támogatási rendszerek kialakítása. Gém- és kócsagtelepek kialakítása érdekében az éves vízkormányzás gyakorlatának természetbarát kialakítása a Ferencmajori-halastavak területén. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Invazív növényfajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Költőszigetek kialakítása a Ferencmajori-halastavak területén csérek és partimadarak számára a 3-as, 11-es tóegységekben. Pihenősziget kialakítása a Tatai Öreg-tavon a tómeder közepén a ludak biztonságos éjszakázásának elősegítésére magas téli üzemvízszinten. Mesterséges fészkek kihelyezése veszélyeztetett ragadozó madarak számára. Az Öreg-tó és a Ferencmajori-halastavak területén mederkotrás és rekonstrukció esetén a természetvédelmi szempontok maximális megvalósulásának biztosítása. Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. Környezetkímélő szúnyogirtás megvalósítása. A területen a vadlétszámot olyan szinten szükséges tartani, hogy az a földön fészkelő madárfajok állományát ne veszélyeztesse. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb illegális tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad) megszüntetése. Ragadozó madár etetőterek kialakítása az elkóborlás és mérgezés negatív hatásainak csökkentése érdekében. Elő kell segíteni a jelenleg nem jelölő fajok állományának növekedését, különösen az alábbi fajok tekintetében: Feketenyakú vöcsök (Podiceps nigricollis), Barátréce (Aythya ferina), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax). 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 0 - 4 pár D
Jégmadár Alcedo atthis 3 - 6 pár D
Csörgő réce Anas crecca 600 - 1600 egyed B
Tőkés réce Anas platyrhynchos 3500 - 9000 egyed C
Nagy lilik Anser albifrons 20000 - 38000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 1300 - 2650 egyed B
Nyári lúd Anser anser 25 - 30 pár C
Kis lilik Anser erythropus 0 - 5 egyed D
Vetési lúd Anser fabalis 3000 - 11000 egyed A
Vetési lúd Anser fabalis 800 - 8500 egyed A
Parlagi sas Aquila heliaca 4 - 4 egyed D
Vörös gém Ardea purpurea 5 - 10 pár C
Cigányréce Aythya nyroca 0 - 4 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 4 - 6 pár C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 5 - 51 egyed B
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 20 - 50 egyed C
Kormos szerkő Chlidonias niger 250 - 650 egyed B
Fehér gólya Ciconia ciconia 2 - 2 pár C
Fehér gólya Ciconia ciconia 180 - 270 egyed C
Fekete gólya Ciconia nigra 50 - 135 egyed B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 3 - 6 pár C
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 350 egyed C
Nagy kócsag Egretta alba 200 - 200 egyed C
Kis kócsag Egretta garzetta 50 - 90 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 0 - 1 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 5 - 12 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 10 - 52 egyed C
Törpegém Ixobrychus minutus 15 - 20 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 10 - 15 pár D
Kékbegy Luscinia svecica 2 - 6 pár D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 100 - 260 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 15 - 30 pár D
Kis kárókatona Phalacrocorax pygmeus 150 - 410 egyed B
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 500 - 2200 egyed C
Kanalasgém Platalea leucorodia 12 - 65 egyed C
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 5 - 90 egyed D
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 2 - 5 pár C
Gulipán Recurvirostra avosetta 0 - 7 pár C
Függőcinege Remiz pendulinus 8 - 15 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 0 - 100 pár C
Réti cankó Tringa glareola 300 - 1200 egyed B


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tatai Öreg-tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10006 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.