Ipoly völgye

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Ipoly völgye
Terület kódja
HUDI10008
Kiterjedés (ha)
6 354.35ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Az Ipoly folyószabályozástól mentes szakasza a hozzá kötődő élőhelyekkel. A határon átnyúló védett területek természeti értékeinek megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a szlovák partnerekkel történő együttműködés.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok:

  • Költő fajok: Jégmadár (Alcedo atthis), Vörös gém (Ardea purpurea), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Haris (Crex crex), Törpegém (Ixobrychus minutus), Tövisszúró gébics (Lanius collurio), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Kis vízicsibe (Porzana parva), Pettyes vízicsibe (Porzana porzana), Karvalyposzáta (Sylvia nisoria), Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis). 
  • Vonuló madárfajok: Kanalas réce (Anas clypeata), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Böjti réce (Anas querquedula), Kendermagos réce (Anas strepera), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vetési lúd (Anser fabalis), Kontyos réce (Aythya fuligula), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Nagy goda (Limosa limosa), Aranylile (Pluvialis apricaria), Réti cankó (Tringa glaerola). 

A terület változatos élőhelyektípusokkal büszkélkedhet: található itt lombhullató erdő és különböző fátlan vizes élőhelyek is. A legnagyobb értéket az Ipoly-folyó szabályozatlan szakasza és a hozzá kapcsolódó különböző ártéri területek képviselik a maguk változatos növény- és állatvilágával.

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzés: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyeinek természeti állapotának, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. Kiemelt fajként kell a védelem során kezelni: a harist (Crex crex), a jégmadarat (Alcedo atthis), a különböző lúd- és récefajokat (Anserinae), valamint a partimadarakat (Charadridae). Cél a jó állapotú vizes élőhelyek és gyepterületek természetszerű szerkezetének megőrzése. A magas természetességű élőhelyek fenntartása szakszerű és a jelölőfajok igényeit is figyelembe vevő hasznosítással/kezeléssel. Extenzív gyepgazdálkodás fenntartása. Legelő állatállomány növekedésének elérése. Változatos extenzív földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. Tájidegen energia növényfajok megjelenésének és terjedésének megelőzése. A beépített területek területi kiterjedésének minimalizálása. A vizes élőhelyek, a vízfolyások és különböző víztestek rekonstrukcióinak elősegítése, támogatása. Az égeres láperdők és nádasok hasznosításának minimalizálása vagy lehetőség szerinti teljes elhagyása.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: A folyómenti csatlakozó vizes élőhelyek vízellátásának fejlesztése, a víztestek összekapcsolása, egyes területek revitalizációja. Meglévő és új létesítésű középfeszültségű elektromos hálózat tartóoszlopainak szigetelése, továbbá szükség esetén földkábelbe helyezése. Invazív növényfajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, zöld juhar terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása. Mesterséges fészkek, fészekládák és -odúk kihelyezése az egyes fajok számára. Egyes vadászható vadfajok (elsősorban a vaddisznó és róka) állományának erőteljes szabályozása; a szárnyas predátorok (dolmányos varjú, szarka) intenzív gyérítése szelektív módszerekkel (pl. Larsen csapda). Öreg és böhöncös faegyedek, illetve hagyásfák megőrzése a legelőként hasznosított területeken is. Környezetkímélő gyom és rovarirtó, illetve növényvédőszerek használatának elősegítése. Özönnövény fajok terjedése esetén speciális vegyszerhasználat, egyéb esetekben a gyomosodás talajbolygatással nem járó mechanikai visszaszorítása. Környezetkímélő szúnyogirtás. A madárélőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quadozás, illegális turistautak, illegális bányászat) megszüntetése. A jelölő madárfajok élőhelyeinek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon 5 - 10 egyed D
Jégmadár Alcedo atthis 30 - 50 pár B
Kanalas réce Anas clypeata 100 - 300 egyed C
Csörgő réce Anas crecca 500 - 1000 egyed C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 3000 - 10000 egyed C
Böjti réce Anas querquedula 300 - 1000 egyed A
Kendermagos réce Anas strepera 50 - 100 egyed C
Nagy lilik Anser albifrons 1000 - 10000 egyed C
Nyári lúd Anser anser 50 - 150 egyed D
Kis lilik Anser erythropus 1 - 1 egyed C
Vetési lúd Anser fabalis 1000 - 10000 egyed B
Parlagi pityer Anthus campestris - D
Vörös gém Ardea purpurea 10 - 15 pár C
Réti fülesbagoly Asio flammeus 0 - 1 egyed D
Barátréce Aythya ferina 300 - 500 egyed C
Kontyos réce Aythya fuligula 100 - 300 egyed C
Cigányréce Aythya nyroca 5 - 10 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 10 - 30 pár C
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 1 - 3 egyed C
Kerceréce Bucephala clangula 10 - 50 egyed D
fattyúszerkő Chlidonias hybrida 5 - 10 egyed D
Kormos szerkő Chlidonias niger 10 - 50 egyed C
Fehér gólya Ciconia ciconia 30 - 50 pár C
Fekete gólya Ciconia nigra 50 - 150 egyed B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 15 - 20 pár C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 30 egyed C
Kékes rétihéja Circus cyaneus 10 - 30 egyed C
Hamvas rétihéja Circus pygargus 5 - 10 egyed C
Kék galamb Columba oenas 100 - 500 egyed D
Kék galamb Columba oenas 100 - 500 egyed D
Szalakóta Coracias garrulus 1 - 3 egyed D
Haris Crex crex 5 - 50 pár C
Közép fakopáncs Dendrocopos medius 5 - 10 pár D
Balkáni fakopáncs Dendrocopos syriacus 10 - 15 pár C
Fekete harkály Dryocopus martius 3 - 5 pár D
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 500 egyed C
Nagy kócsag Egretta alba 5 - 10 pár C
Kis kócsag Egretta garzetta 0 - 1 pár D
Kis kócsag Egretta garzetta 3 - 5 egyed D
Kerecsensólyom Falco cherrug 1 - 2 egyed D
Vándorsólyom Falco peregrinus 1 - 3 egyed D
Kék vércse Falco vespertinus 5 - 10 egyed D
Sárszalonka Gallinago gallinago 100 - 500 egyed D
Daru Grus grus 20 - 100 egyed D
Rétisas Haliaeetus albicilla 3 - 5 egyed C
Törpegém Ixobrychus minutus 10 - 30 pár C
Tövisszúró gébics Lanius collurio 150 - 200 pár C
Kis őrgébics Lanius minor 5 - 10 pár C
Szerecsensirály Larus melanocephalus 1 - 5 egyed D
Nagy goda Limosa limosa 50 - 100 egyed C
Erdei pacsirta Lullula arborea - D
Kékbegy Luscinia svecica 0 - 1 pár D
Kis bukó Mergellus albellus 5 - 10 egyed D
Kis bukó Mergellus albellus 5 - 10 egyed D
Nagy póling Numenius arquata 10 - 50 egyed D
Kis póling Numenius phaeopus 5 - 10 egyed D
Bakcsó Nycticorax nycticorax 10 - 30 pár C
Füleskuvik Otus scops 5 - 10 pár C
Halászsas Pandion haliaetus 1 - 3 egyed C
Barkós cinege Panurus biarmicus 5 - 10 pár D
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 500 - 1500 egyed C
Hamvas küllő Picus canus 1 - 3 pár D
Aranylile Pluvialis apricaria 300 - 500 egyed C
Vörösnyakú vöcsök Podiceps grisegena 0 - 1 pár D
Feketenyakú vöcsök Podiceps nigricollis 1 - 10 pár C
Kis vízicsibe Porzana parva 20 - 50 pár C
Pettyes vízicsibe Porzana porzana 10 - 20 pár B
Guvat Rallus aquaticus 20 - 40 pár D
Függőcinege Remiz pendulinus 50 - 100 pár C
Partifecske Riparia riparia 300 - 1000 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 1 - 5 egyed D
Karvalyposzáta Sylvia nisoria 100 - 150 pár C
Kis vöcsök Tachybaptus ruficollis 50 - 100 pár C
Réti cankó Tringa glareola 300 - 500 egyed B
Piroslábú cankó Tringa totanus 10 - 15 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Ipoly völgye. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi10008 Letöltés dátuma: 2022-08-10
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.