Adony-perkátai löszvölgyek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Adony-perkátai löszvölgyek
Terület kódja
HUDI20002
Kiterjedés (ha)
201.19ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület természetvédelmi jelentőségét a lösz vegetációnak köszönheti, amely a Mezőföldön korábban nagy kiterjedésű extenzív lösz vegetáció maradványa.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok: 

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6250 *Síksági pannon löszgyepek, 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: nagy tűzlepke (Lycaena dispar).  

Botanikai szempontból a terület az Alföldi régióhoz tartozik. A vegetáció kialakulása szempontjából a lösz játszotta a legfontosabb szerepet. A löszvölgy-rendszer a Mezőföldi-síkság északkeleti részén alakult ki. A Pannon-korban vastag tengeri üledék (homokos, agyagos, márgás) rakódott le és száradt ki a tenger visszahúzódása után. A korai Pleisztocénben a techtonikai mozgások eredménye képpen a fennsík szétvált észak-déli, északnyugat-délkeleti irányban, és lassan emelkedett. Ezeken a szárazra került felszíneken alakult ki a felső Pleisztocénben a lösz. A régió geomorfológiaájára a síkságba északnyugat-délkelet irányba bevágódott párhuzamos folyóvölgyek jellemzők.

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célok: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú pannon löszgyepek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A túlzott becserjésedés miatt leromlott löszgyepek visszaalakítása gyeppé és extenzív mezőgazdasági használattal való fenntartása. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a pannon löszgyepek területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. Az élőhelyet veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, delelőhely) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • intenzív szarvasmarha legeltetés 
  • alullegeltetés 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 
  • aszály és csapadékmennyiség csökkenése 

 

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2,1
6440 ártéri mocsárrétek 37
6250 pannon löszsztyeppek 26,8

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Adony-perkátai löszvölgyek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20002 Letöltés dátuma: 2021-12-05
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.