Debegió-hegy

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Debegió-hegy
Terület kódja
HUDI20014
Kiterjedés (ha)
84.70ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A térség legmagasabb, Duna mentén megmaradt utolsó homokdűnéje (128 m), amely mintegy 20 m-re kiemelkedik a Gödi-síkságból, az Alföldre jellemző homoki növényzettel, amelyet erősen dominálnak a szárazgyepek. A Duna bal partján ez a legészakabbra található hasonló élőhely.  Enyhén dimbes-dombos, viszonylag egyöntetű arculatú táj, amely még az Ős-Duna által lerakott hordalék alkot. Az egykori kopárfásítási törekvés, amelynek során akácot telepítettek ezekre  a homokvidékekre, csak foltonként volt sikeres. Az elmúlt években a terület többször is leégett, a tűzben pedig további akácos területek semmisületk meg. Jelenleg főleg kunkorgó árvalányhaj dominálja a gyepeket, de sok más értéks faj is megtalálható itt.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfaj: magyar futrinka (Carabus hungaricus)
  • Közösségi jelentőségű növényfaj: homoki kikerics (Colchicum arenarium)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található természetközeli gyeptársulások kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található közösségi jelentőségű és kiemelt jelentőségű növény- és állatfajok állományai fennmaradásának biztosítása.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő élőhelyek inváziós veszélyeztetésének mértéke nem növelhető. Ennek érdekében a jelölő élőhelyekkel érintkező, az adott helyen tényleges inváziós fenyegetést jelentő tájidegen fásszárú állományok nem telepíthetők. Újonnan telepített, vagy erdőfelújítás során létesített tájidegen fásszárú állomány és a jelölő élőhelyek között legalább 20 m széles védőzónának szükséges lennie fásszárú növényzetből, vagy legalább 30 m széles védőzónának lágyszárú növényzetből. A tájidegen fafajú erdők fokozatos fafajcserés felújítása, őshonos, a termőhelyre jellemző állományok kialakítása. A becserjésedés miatt leromlott pannon homoki élőhelyek gyeppé alakítása és fenntartása extenzív mezőgazdasági használattal, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Azon erdőrészletekben ahol homoki kikerics (Colchicum arenarium) állományok találhatóak, a megőrzés érdekében az erdőfelújítás során a tuskózás, és a teljes talaj előkészítéses technológia mellőzése. A magyar futrinka (Carabus hungaricus) állományainak megőrzése érdekében élőhelyén a túlzott cserjésedés visszaszorítása. A gyepterületek revitalizációja, a jellemző fajok betelepülésének elősegítése. Fokozott ügyelni kell az abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) megelőzésére. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • beerdősítés / fásítás idegenhonos fafajokkal 
  • autópályák, autóútak, fő- és mellékutak 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 2000 - 2000 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 5001 - 10000 egyed C
Magyar tavaszi-fésűsbagoly Dioszeghyana schmidtii - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6260 pannon homoki gyepek 50,82 60

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Debegió-hegy. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20014 Letöltés dátuma: 2023-06-03
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.