Tápiógyörgye-újszilvási szikesek

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Tápiógyörgye-újszilvási szikesek
Terület kódja
HUDI20024
Kiterjedés (ha)
1 743.58ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Kiterjedt szántók, legelők és rétek elegye, amelyek között tavasszal megtelnek az elszórt szikes tavak medrei. Az Egyesült-Tápió szabályozott vízfolyását egyik oldalról töltés szegélyezi, a Tisza és a Zagyva áradásakor hatalmas területek kerülnek víz alá. A legelőket számos csatorna szabdalja fel. Az erdős területek nagysága csekély, főként idegenhonos akácligetek és keskenylevelű ezüstfa jelenik meg az egykori tanyahelyek környezetében.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: ürge (Spermophilus citellus), lápi póc (Umbra krameri)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A területen található jó állapotú pannon szikes sztyeppek és mocsarak kiterjedésének, szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A területen található ürge, lápi póc, és a kisfészkű aszat állományok fennmaradásának biztosítása. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, zöld juhar, fehér akác, bálványfa, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulás megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása a jelölő gyeptípusok területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében, az alulhasznált szikes gyepterületek legeltetésbe vonása. A szikes tavak vízháztartását javítani szükséges, a vízpótlás/vízvisszatartás rendszerét, különösen a tápiógyörgyei Gulya-gyep területén szükséges kidolgozni és megvalósítani. Az Ilike-ér Egyesült- Tápióból történő tartós vízellátását szükséges kidolgozni és megvalósítani. A szikes gyepeket veszélyeztető zárvány szántó területek extenzív gyepterületekké alakítása. A vízelvezető árkok rendszerének felülvizsgálata, az élőhelyek vízviszonyaira negatív hatással levő árkok felszámolása. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • Földművelés 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 20000 - 20000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar - D
Vágó csík Cobitis elongatoides 3000 - 4000 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 251 - 500 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 1000 - 2000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 11 - 50 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina - C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus - D
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 1 - 5 egyed D
Molnárgörény Mustela eversmannii - C
Ürge Spermophilus citellus 50 - 100 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
1530 pannon szikesek 670

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Tápiógyörgye-újszilvási szikesek. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20024 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.