Mocsai ürgés legelő

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Mocsai ürgés legelő
Terület kódja
HUDI20032
Kiterjedés (ha)
86.26ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

Mocsa külterületén található, kicsinyke, birkával legeltetett gyep enyhe mikrodomborzati változatossággal, a Komárom felé vezető közút nyugati oldalán terül el. A terület az egykori hatalmas élőhelyek apró maradványa. Az ürgék a magasabb térszinteken élnek, az alacsonyabban fekvő foltot láprét jellegű növényzet borítja, itt parti madarak találnak fészkelőhelyet, amikor a vízviszonyok kedvezőek számukra. Önnfenntartó, komoly méretű ürgeállomány él itt, de a környékben további potenciális élőhelyek is vannak. Az ürge a közeli hegyvidéki erdőkben fészkelő ragadozómadarak fontos táplálékállata.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: közönséges ürge (Spermophilus citellus), magyar futrinka (Carabus hungaricus)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet. A jó állapotú pannon homoki gyepek, mezofil kaszálók természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A többlet vízhatástól függő jelölő élőhelyek számára a megfelelő vízellátottság és vízháztartás biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetőek.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvessző, fehér akác, bálványfa, fekete fenyő, erdei fenyő, által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és megvalósítása a pannon homoki gyepek és mezofil kaszálók területén a túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. A területen található cserjésedett, mesterségesen erdősített pannon homoki gyepek visszaalakítása gyepekké, vagy őshonos fafajú erdőkkel mozaikos gyepekké. A magyar futrinka (Carabus hungaricus) és a homoki nőszirom (Iris humilis subsp. arenaria) állományainak megőrzése érdekében biztosítani kell az élőhelyéül szolgáló pannon homoki gyepek fenntartását. Az ürgés gyepterület intenzív legeltetése az ürgepopuláció fennmaradása érdekében. A területen előforduló kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) populációjának megerősítése, a faj számára megfelelő vízviszonyok helyreállításával, a legeltetett állatok mennyiségének, fajának, fajtájának optimalizálásával, a térben és időben mozaikos kaszálási gyakorlat elterjesztésével. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek visszaalakítása, és fenntartása. Abiotikus katasztrófák (pl: tűzkár) elhárítása A jelölő élőhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 

 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • beerdősítés/fásítás idegenhonos fajokkal 
  • természetes élőhely átalakulások, szukcessziós folyamatok 
  • motoros járművel végzett tevékenység 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. Arenaria 8000 - 9000 egyed C
Magyar futrinka Carabus hungaricus 1000 - 2000 egyed D
Ürge Spermophilus citellus 500 - 1000 egyed D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6250 pannon löszsztyeppek 8,28
6260 pannon homoki gyepek 4,12

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2023) Natura 2000 adatbázis: Mocsai ürgés legelő. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20032 Letöltés dátuma: 2023-03-20
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.