Nyakas-tető szarmata vonulat

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Nyakas-tető szarmata vonulat
Terület kódja
HUDI20037
Kiterjedés (ha)
614.22ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A Kakukk-hegy dolomitkúpja Szomor határában található, a János-hegy szarmata üledéken kialakult gyepei pedig Mány-Felsőörs településhatárokban. Fiatal mészkőfennsík, amelyet cserjésedő-erdősödő száraz gyepek borítanak, néhol telepített erdőkkel. A területen megtalálhatóak mind a síkvidéki, mind a hegyvidéki élőhelyek jellegzetes élőhelyei és fajai. Fennmaradását leginkább a beépítési szándék teszi kétségessé.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6240 Szubpannon sztyeppék
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: szarvasbogár (Lucanus cervus)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Specifikus célok:

  • Kedvező természetvédelmi helyzet megőrzése: A jó állapotú szubpannon sztyeppek természetszerű szerkezetének, fajkészletének megőrzése. A szarvasbogár populáció nagyságának megőrzése, az elterjedési terület csökkenésének megelőzése. A jelölő erdei élőhelyek állományaiban a tájidegen fafajok elegyaránya nem növekedhet.
  • Kedvező természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: Invazív fajok, különösen a fehér akác, bálványfa, feketefenyő fajok által veszélyeztetett jelölő gyeptársulások megóvása a degradációtól, az invazív fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. A jelölő élőhelyet veszélyeztető invazív erdőállományok lehetőség szerinti átalakítása őshonos fafajú erdőkké, vagy az erdőterületen belül őshonos fafajokból álló puffer terület létrehozása. A szarvasbogár állományának növelése érdekében szükséges megfelelő területi kiterjedésben és térbeli elosztásban idős erdők és facsoportok fenntartása. A becserjésedés miatt degradálódó szubpannon sztyeppek területén a szukcesszió lassítása, a cserjék visszaszorítása mozaikos foltokban, a cserjések túlzott térfoglalásának megakadályozása. Az élőhelyeket veszélyeztető egyéb tevékenységek (pl.: gépjármű forgalom, crossmotorozás, hulladék lerakás) megszüntetése, a jogilag nem létező, de kijárt földutak felszámolása. A jelölő élőhelyek védelme az infrastruktúrális fejlesztésekkel szemben. 

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Veszélyeztető tényezők 

  • pásztorkodás felhagyása, legeltetés hiánya 
  • erdészet, erdőgazdálkodás 
  • vadak károkozása (túltartott vadállomány) 
  • fajösszetétel változás, szukcesszió 
  • idegenhonos inváziós fajok jelenléte

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis 20 - 50 egyed C
Magyar gurgolya Seseli leucospermum 80 - 100 egyed C
Nagy szarvasbogár Lucanus cervus - C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 1,2
6190 pannon sziklagyepek 0,74
6240 pannon lejtősztyeppek és sziklafüves lejtők 132
6210 szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek 2,5
91H0 pannon molyhos tölgyesek 48,64
91M0 pannon cseres-tölgyesek 28,42

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Nyakas-tető szarmata vonulat. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20037 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.