Veresegyházi-medence

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Veresegyházi-medence
Terület kódja
HUDI20055
Kiterjedés (ha)
354.99ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Általános leírás, jellemzés 

A terület Csomád, Fót, Mogyoród, Szada és Veresegyház települések közsgéhatárait fogja át. Síkvidéki jellegű, ugyanakkor jelentékeny tengerszintfeletti magassában (átlagosan 180 m) elterülő táj. A medencét az uralkodó széliránynak megfelelően, északnyugat-délkelet irányban húzódó homokdűnék sorai osztják ketté. A terület a Duna vízgyűjtőjének része. Nagy jelentősége van a Sződrákosi-pataknak és a Folyás-pataknak - ezek mentén találhatóak az értékes lápi élőhelyek (üde és kékperjés láprétek), a galériaerdők és a homoki növényzet mozaikja (nyílt homokpusztagyep, homoki legelők). A területen jelentős a telepített, idegenhonos faállományok térbeli aránya is. A Gödöllői-dombság egyik legnagyobb medencéje, amely fajösszetételében és növénytakarójában az Alföldre hasonlít, ugyanakkor középhegységi fajok is előfordulnak itt. Az elmúlt évtizedekben a természetközeli élőhelyek nagymértékben feldarabolódtak a térségben.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét meszes, tőzeges vagy agyagbamodósásos talajokon, 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), vöröshasú unka (Bombina bombina)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki kikerics (Colchicum arenarium)

 

Természetvédelmi célkitűzések 

One of the largest basins of the Gödöllői-dombság, which resembles the Great Hungarian Plain in species composition and vegetation but as it is a hilly area, species of medium height mountains also occur. Recently, the close-to-nature habitats have become fragmented to a high extent.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok:

  • Közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6410 Kékperjés láprét meszes, tőzeges vagy agyagbamodósásos talajokon, 7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek
  • Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek
  • Közösségi jelentőségű állatfajok: lápi póc (Umbra krameri), vöröshasú unka (Bombina bombina)
  • Közösségi jelentőségű növényfajok: homoki kikerics (Colchicum arenarium)

 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Homoki kikerics Colchicum arenarium 1000 - 1500 egyed C
Homoki nőszirom Iris humilis ssp. arenaria 200 - 200 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 50 - 100 egyed D
Vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius 501 - 1000 egyed C
Lápi póc Umbra krameri 101 - 250 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 100 - 200 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 11 - 50 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 5 - 10 egyed C


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők 35,5 10
6260 pannon homoki gyepek 71 20
6410 kékperjés láprétek 17,75 5
7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 1,06 0,3
6440 ártéri mocsárrétek 3,55 1
7210 télisásosok 3,55 1
6430 üde-nedves magaskórósok 3,55 1

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2022) Natura 2000 adatbázis: Veresegyházi-medence. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi20055 Letöltés dátuma: 2022-08-16
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.