Jászkarajenői puszták

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Jászkarajenői puszták
Terület kódja
HUDI21056
Kiterjedés (ha)
6 968.26ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Természetmegőrzési Terület

Természetvédelmi célkitűzések 

Kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartása, helyreállítása:

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: 1530 Pannon szikes sztyeppek és mocsarak

Közösségi jelentőségű állatfajok: vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)

Területkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

Fenntartási terv státusz: 
elfogadva

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum 10000 - 10000 egyed C
Nagy tűzlepke Lycaena dispar 500 - 1000 egyed C
Vágó csík Cobitis elongatoides 100 - 300 egyed C
Réti csík Misgurnus fossilis 100 - 300 egyed C
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 100 - 300 egyed C
Vöröshasú unka Bombina bombina 1000 - 3000 egyed C
Dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 250 - 500 egyed C
Mocsári teknős Emys orbicularis 100 - 200 egyed C
Közönséges vidra Lutra lutra 8 - 8 egyed C
Ürge Spermophilus citellus - D


Élőhelytípusok

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%)
6410 kékperjés láprétek 30
1530 pannon szikesek 6271,43 90
6250 pannon löszsztyeppek 30

Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Jászkarajenői puszták. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hudi21056 Letöltés dátuma: 2021-09-25
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.