Fertő tó

Betűrendes kereső

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P R S T U
V W X Y Z

Kereső

Alapadatok

Terület neve
Fertő tó
Terület kódja
HUFH10001
Kiterjedés (ha)
8 696.59ha
Legutóbbi adatfrissítés
2012. október 1

Védettség, státusz

Terület státusza a Natura 2000 hálózaton belül
Különleges Madárvédelmi Terület

Általános leírás, jellemzés 

Közép-Európa harmadik legnagyobb tava, az eurázsia sztyeppék szikes tavainak legnyugatabbi képviselője. A hatalmas, egybefüggő parti nádszegélyt nedves és száraz szikes élőhelyek váltják. A mozaikos jellegű élőhely nemzetközi jelentőségű a madárvédelem szempontjából. Az itt költő és vonuláskor emgjelenő egyedek száma meghaladja a húszezret. 1986 óta  Ramsari terület is.

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű mádárfajok: Kanalas réce (Anas clypeata), Csörgő réce (Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Kendermagos réce (Anas strepera), Nagy lilik (Anser albifrons), Kis lilik (Anser erythropus), Vetési lúd (Anser fabalis), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), Kis kócsag (Egretta garzetta), Rétisas (Haliaeetus albicilla), Szerecsensirály (Larus melanocephalus), Pajzsoscankó (Philomachus pugnax), Nagy kócsag (Egretta alba), Vörös gém (Ardea purpurea), Nyári lúd (Anser anser), Cigányréce (Aythya nyroca), Bölömbika (Botaurus stellaris), Széki lile (Charadrius alexandrinus), Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Gólyatöcs (Himantopus himantopus), Törpegém (Ixobrychus minutus), Kékbegy (Luscinia svecica), Kanalasgém (Platalea leucorodia), Gulipán (Recurvirostra avosetta), Küszvágó csér (Sterna hirundo).

Természetvédelmi célkitűzések 

Általános célkitűzések: A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot és a kedvező természetvédelmi állapottal összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Fertő tó vízkészletének megtartása a tómederben és a talajvízben egyaránt. A határon átnyúló hatások optimalizálása a kedvezőtlen környezetvédelmi, hidrológiai és turisztikai hatások csökkentésével, a természetvédelmi szempontból kedvező célkitűzések közös megvalósításával.

Specifikus célok: Kanalas réce (Anas clypeata), tőkés réce (Anas platyrhynchos), kendermagos réce (Anas strepera), nagy lilik (Anser albifrons), vetési lúd (Anser fabalis), nagy kócsag (Egretta alba), vörös gém (Ardea purpurea), nyári lúd (Anser anser), cigányréce (Aythya nyroca), bölömbika (Botaurus stellaris), barna rétihéja (Circus aeruginosus), törpegém (Ixobrychus minutus), kékbegy (Luscinia svecica), kanalasgém (Platalea leucorodia). A Fertő tó nádövének rehabilitációja a vízellátás feltételeinek javításával, a nád aratásának rendszerének természetvédelmi és vízminőségvédelmi szempontoknak megfelelő átalakításával. Optimális nyílt víz/nádas arány fenntartása a hazai tórészen.Szerecsensirály (Larus melanocephalus), pajzsoscankó (Philomachus pugnax), széki lile (Charadrius alexandrinus), gólyatöcs (Himantopus himantopus), kanalasgém (Platalea leucorodia), gulipán (Recurvirostra avosetta), küszvágó csér (Sterna hirundo). A fertő-menti szikesek fenntartása a talajvíz szintjének emelésével. A szikesek rehabilitálása a vízellátás biztosításával, a terjeszkedő nádas visszaszorításával. A partmenti gyepeket és a földön fészkelő madarak költését károsító, szaporodó vaddisznóállomány erős visszaszorítása vadászati módszerekkel. Nagy lilik (Anser albifrons), vetési lúd (Anser fabalis), nyári lúd (Anser anser), kis lilik (Anser erythropus), vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), rétisas (Haliaeetus albicilla), haris (Crex crex). A Fertő-tó MTÉT területen a támogatási rendszer kialakítása és beindítása. 

Kijelölés alapjául szolgáló fajok, élőhelyek

=
Terület jelentősége a fajvédelem szempontjából

Az országos állományhoz viszonyított arány
A: 100% >= p > 15%,
B: 15% >= p > 2%,
C: 2% >= p > 0%,
D: nem jelentős, előfordul


Fajok
Név Tudományos név Állománynagyság (min-max)
állandó szaporodó / fészkelő telelő átvonuló / gyülekező
Fülemlesitke Acrocephalus melanopogon - A
Kanalas réce Anas clypeata 10 - 15 pár B
Kanalas réce Anas clypeata 500 - 3000 egyed B
Csörgő réce Anas crecca 5000 - 12000 egyed A
Tőkés réce Anas platyrhynchos 100 - 200 pár C
Tőkés réce Anas platyrhynchos 1000 - 5000 egyed C
Kendermagos réce Anas strepera 500 - 1500 egyed A
Kendermagos réce Anas strepera 0 - 20 pár B
Nagy lilik Anser albifrons 5000 - 30000 egyed B
Nyári lúd Anser anser 300 - 400 pár A
Nyári lúd Anser anser 8000 - 15000 egyed A
Nyári lúd Anser anser 5000 - 8000 egyed A
Kis lilik Anser erythropus 1 - 10 egyed B
Vetési lúd Anser fabalis 2000 - 13000 egyed A
Vörös gém Ardea purpurea 40 - 130 pár B
Cigányréce Aythya nyroca 10 - 20 pár C
Bölömbika Botaurus stellaris 25 - 30 pár B
Vörösnyakú lúd Branta ruficollis 2 - 22 egyed A
Széki lile Charadrius alexandrinus 0 - 5 pár B
Barna rétihéja Circus aeruginosus 40 - 50 pár C
Haris Crex crex 0 - 5 pár D
Nagy kócsag Egretta alba 50 - 140 pár B
Nagy kócsag Egretta alba 300 - 700 egyed B
Kis kócsag Egretta garzetta 10 - 50 egyed C
Rétisas Haliaeetus albicilla 1 - 1 pár C
Rétisas Haliaeetus albicilla 2 - 10 egyed C
Gólyatöcs Himantopus himantopus 1 - 15 pár C
Törpegém Ixobrychus minutus 80 - 100 pár B
Szerecsensirály Larus melanocephalus 0 - 50 pár B
Kékbegy Luscinia svecica 120 - 150 pár A
Pajzsoscankó Philomachus pugnax 1000 - 5000 egyed C
Kanalasgém Platalea leucorodia 50 - 170 egyed B
Gulipán Recurvirostra avosetta 1 - 25 pár C
Küszvágó csér Sterna hirundo 5 - 25 pár C


Ajánlott idézés

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (2021) Natura 2000 adatbázis: Fertő tó. https://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hufh10001 Letöltés dátuma: 2021-09-24
A honlapon felhasznált térképi és egyéb adatok tájékoztató jellegűek.
Hivatalos adatokkal a Fölművelésügyi Minisztérium és az EU Bizottságának Környezetvédelmi Főigazgatósága rendelkezik.